Vytvořte fakturu

AB SORTIMENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.10.2015
Basic information
Obchodní název AB SORTIMENT
IČO 31398251
TIN 2020926952
DIČ SK2020926952
Datum vytvoření 11 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB SORTIMENT
J. Bottu 2098/30
96001
Zvolen
Financial information
Prodej a příjem 2 117 152 €
Zisk -2 698 €
Kapitál 394 092 €
Vlastní kapitál 28 796 €
Kontaktní informace
Email michel@absortiment.com
Date of updating data: 22.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,453
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,453
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,453
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,902,577
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 311
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,349,091
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,570
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 408,898
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,921,030
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,098
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,157
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,698
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,894,932
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,507
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,757,821
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,739,188
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,599
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,034
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 305
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,315
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 98,984
Date of updating data: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,117,152
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,091,618
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,552
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,982
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,113,379
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,062,030
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,837
C. Služby (účtová skupina 51) 31,308
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,752
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 186
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,063
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,773
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,594
M. Úrokové náklady (562) 1,162
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,527
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 905
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,591
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 182
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,698
Date of updating data: 22.10.2015
Date of updating data: 22.10.2015