Vytvořte fakturu

LYMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LYMA
IČO 31398278
TIN 2020306299
DIČ SK2020306299
Datum vytvoření 07 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LYMA
Palackého 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 306 009 €
Zisk -1 177 €
Kapitál 71 513 €
Vlastní kapitál 17 797 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254434437
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 66,951
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,187
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 332
2. Software (013) - /073, 091A/ 332
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,855
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,855
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,128
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 36,573
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,573
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,188
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,188
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,188
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,367
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,880
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,487
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 636
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 636
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 66,951
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,619
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,497
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 182,629
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -173,132
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,177
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,992
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 802
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 802
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,190
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,151
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,151
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 761
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,111
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,084
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,083
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 340
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 306,009
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 306,009
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 282,997
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,105
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,907
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,362
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 229,246
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,067
D. Služby (účtová skupina 51) 30,089
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,195
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,258
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,594
4. Sociální náklady (527, 528) 1,343
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,323
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,323
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 889
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 647
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,700
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,824
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,824
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,824
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,177
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,177
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398278 TIN: 2020306299 DIČ: SK2020306299
 • Sídlo: LYMA, Palackého 10, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo 07.07.1995
  Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo 07.07.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Lýdia Gubáňová 3 319 € (50%) Poľná 26 Bernolákovo
  Ing. Katarína Zajkoska 3 319 € (50%) Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   11.01.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   22.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 2277/34 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo Vznik funkcie: 07.07.1995
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo Vznik funkcie: 07.07.1995
   21.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   07.07.1995Nové obchodné meno:
   LYMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palackého 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo