Vytvořte fakturu

ENES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENES
IČO 31398383
TIN 2020338122
DIČ SK2020338122
Datum vytvoření 11 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENES
Odborárska 52
83003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 127 095 €
Zisk -104 142 €
Kapitál 292 214 €
Vlastní kapitál -7 896 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244459850
Mobile(y) +421910909147, 0910909147
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 157,853
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 129,584
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 592
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,677
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 157,853
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -112,038
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -14,867
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,142
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 269,891
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,329
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 262,602
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 247,033
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,353
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,216
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 127,095
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 124,233
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,862
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 225,499
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 40,614
C. Služby (účtová skupina 51) 29,841
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,052
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 425
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 118,296
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -98,404
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,778
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,778
M. Úrokové náklady (562) 1,349
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,429
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,778
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,182
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,142
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015