Vytvořte fakturu

BEVY - MRAMOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEVY - MRAMOR
IČO 31398634
TIN 2020354842
DIČ SK2020354842
Datum vytvoření 06 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEVY - MRAMOR
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 188 066 €
Zisk -21 487 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253416271, +421253416056, +421253416275
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 299,798
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 299,798
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,153
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 804,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,413
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 254
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 287,799
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,104,224
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 338,996
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 106,554
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 106,554
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,654
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 99,348
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 122,440
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 765,228
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 675,139
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,625
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,197
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,428
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 78,464
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 188,066
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 187,377
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 689
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 123,351
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,819
C. Služby (účtová skupina 51) 45,552
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 425
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,378
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,501
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,676
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 64,715
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,006
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5,030,193
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 5,021,528
X. Úrokové výnosy (662) 1,599
XI. Kurzové zisky (663) 7,066
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,115,133
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 5,005,294
M. Úrokové náklady (562) 99,582
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,493
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,764
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84,940
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,225
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,262
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,487
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398634 TIN: 2020354842 DIČ: SK2020354842
 • Sídlo: BEVY - MRAMOR, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Bocková Pražská 4 Bratislava 831 01 11.05.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Denisa Danišová 35 518 € (33.3%) Bodrocká 34 Bratislava 821 07
  FIDERE v.o.s. 71 036 € (66.7%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Quantum Invest, s.r.o. Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   14.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Centrum 3000 s.r.o. Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   02.03.2013Noví spoločníci:
   FIDERE v.o.s. Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   01.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Anton Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 00
   09.06.2009Noví spoločníci:
   Anton Penov Horná 59 Banská Bystrica 974 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bocková Pražská 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.05.2009
   08.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ján Daniš Júnova 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Daniš Júnova 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.12.1995
   18.04.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   kúpa a predaj motorových vozidiel
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   02.02.2007Noví spoločníci:
   Denisa Danišová Bodrocká 34 Bratislava 821 07
   Centrum 3000 s.r.o. Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Ján Daniš Júnova 7 Bratislava 831 01
   Quantum Invest, s.r.o. Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Daniš Júnova 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.12.1995
   01.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   Ján Daniš Jakubská 13 Bratislava 831 06
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.04.2004
   Ján Daniš Jakubská 13 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.04.2004
   04.05.2004Noví spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.04.2004
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.04.2004
   03.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   20.04.2004Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   Ján Daniš Jakubská 13 Bratislava 831 06
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava 821 08
   19.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava
   Ján Daniš Jakubská 13 Bratislava
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   25.09.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   24.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   09.08.2000Noví spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Daniš Jakubská 13 Bratislava
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   08.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Daniš Partizánska 1 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ján Daniš Jakubská 13 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Daniš Partizánska 1 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   23.04.1997Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   22.04.1997Zrušené sidlo:
   Jasovská 17 Bratislava 851 07
   21.12.1995Noví spoločníci:
   Ján Daniš Partizánska 1 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Daniš Partizánska 1 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   20.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   BEVY - MRAMOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava