Vytvořte fakturu

TATRAAUDIT-Delta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRAAUDIT-Delta
IČO 31398685
TIN 2020926974
DIČ SK2020926974
Datum vytvoření 06 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRAAUDIT-Delta
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 422 €
Zisk 8 334 €
Kapitál 270 015 €
Vlastní kapitál 36 528 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 242,078
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 231,157
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 231,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 84,990
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 145,446
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 721
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,390
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,686
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,686
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,686
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,916
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,704
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,981
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,723
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 531
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 531
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 242,078
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,862
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 681
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,208
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,208
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,334
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,216
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 202,159
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,105
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,105
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 193,387
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,667
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,910
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,422
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31,910
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,512
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,288
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,923
D. Služby (účtová skupina 51) 5,427
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 616
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 456
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,096
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,290
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,290
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,134
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,560
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 103
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,031
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,697
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,697
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,334
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • IČO :31398685 TIN: 2020926974 DIČ: SK2020926974
  • Sídlo: TATRAAUDIT-Delta, Šintavská 26, 85105, Bratislava
  • Datum vytvoření: 06 Červenec 1995
  • Ředitelé:
    Osoba Funkce Sídlo Datum
    Ing. Zuzana Klimentová, CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 06.07.1995
  • Vlastníci:
    Osoba Funkce Podíl Sídlo
    Ing. Zuzana Klimentová, CSc. 6 639 € (100%) Hrobákova 10 Bratislava 851 02
    • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
      09.01.2008Nové predmety činnosti:
      prenajímanie nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
      08.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
      činnosť účtovných poradcov
      vedenie účtovníctva
      27.10.2005Zrušeny spoločníci:
      TATRAAUDIT s.r.o. IČO: 31 388 574 UPB, Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.07.1995
      31.05.2004Nový štatutárny orgán:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 06.07.1995
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.07.1995
      30.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      24.07.2003Nové sidlo:
      Šintavská 26 Bratislava 851 05
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      23.07.2003Zrušené sidlo:
      UPB Kutlíková 17 Bratislava 852 50
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      19.02.2001Nový štatutárny orgán:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      18.02.2001Zrušeny predmety činnosti:
      audítorská činnosť
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      09.03.1999Nové predmety činnosti:
      audítorská činnosť
      Noví spoločníci:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
      TATRAAUDIT s.r.o. IČO: 31 388 574 UPB, Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      08.03.1999Zrušeny spoločníci:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      06.07.1995Nové obchodné meno:
      TATRAAUDIT-Delta s.r.o.
      Nové sidlo:
      UPB Kutlíková 17 Bratislava 852 50
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      organizačno-ekonomické poradenstvo
      lektorská činnosť na kurzoch účtovníctva
      organizovanie kurzov, školení a seminárov
      sprostredkovanie v oblasti služieb, účtovného poradenstva, organizačno-ekonomického poradenstva a vedenia účtovníctva
      sprostredkovanie v oblasti obchodu
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
      činnosť účtovných poradcov
      vedenie účtovníctva
      Noví spoločníci:
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
      Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06