Vytvořte fakturu

Progroup Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název Progroup Slovakia
IČO 31398731
TIN 2020464534
Datum vytvoření 17 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Progroup Slovakia
Kozia 17
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 500 €
Zisk 7 397 €
Kapitál 80 396 €
Vlastní kapitál 11 055 €
Kontaktní informace
Email progroup@progroup.sk
Telefon(y) 0903419145
Mobile(y) +421903419145, 0903419145
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,203
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,876
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,327
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,203
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,396
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,193
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,193
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 23,971
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -52,165
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,397
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,807
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,807
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,756
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,500
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,016
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Služby (účtová skupina 51) 970
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,484
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,524
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 87
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,397
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,397
Date of updating data: 25.04.2016