Vytvořte fakturu

SALIX ENERGY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SALIX ENERGY
IČO 31398791
TIN 2020306464
DIČ SK2020306464
Datum vytvoření 13 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALIX ENERGY
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -5 278 €
Kapitál 547 570 €
Vlastní kapitál 9 543 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 966,645
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 85
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,842
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,762
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,013,487
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,265
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 39,833
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,277
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -38,207
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,278
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,009,222
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 546,708
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,896
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,891
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 458,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,331
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 2,331
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,331
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,331
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,988
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,988
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,987
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,318
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398791 TIN: 2020306464 DIČ: SK2020306464
 • Sídlo: SALIX ENERGY, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Miškovský 419 Dohňany 020 51 30.06.2009
  PhDr. Alexandra Kasperová Herálec 1 Herálec 582 55 Česká republika 30.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SORIA, a.s. 3 652 € (55%) Bratislava 811 02
  janom, s.r.o 2 988 € (45%) Dohňany 020 51
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2014Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   SORIA, d.o.o. Podgorica Dalmatinska 78 Podgorica Čiernohorská republika
   11.12.2013Noví spoločníci:
   janom, s.r.o 464 Dohňany 020 51
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.2013Zrušeny spoločníci:
   DMi TRADE, a.s. 464 Dohňany 020 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.09.2011Noví spoločníci:
   SORIA, d.o.o. Podgorica Dalmatinska 78 Podgorica Čiernohorská republika
   13.09.2011Zrušeny spoločníci:
   SORIA d.o.o. Sarajevo Zmaja od Bosne br. 4 Sarajevo 710000 Bosna a Hercegovina
   31.12.2009Noví spoločníci:
   DMi TRADE, a.s. 464 Dohňany 020 51
   30.12.2009Zrušeny spoločníci:
   janom s. r. o. 464 Dohňany 020 51
   24.07.2009Noví spoločníci:
   SORIA d.o.o. Sarajevo Zmaja od Bosne br. 4 Sarajevo 710000 Bosna a Hercegovina
   janom s. r. o. 464 Dohňany 020 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Miškovský 419 Dohňany 020 51 Vznik funkcie: 30.06.2009
   PhDr. Alexandra Kasperová Herálec 1 Herálec 582 55 Česká republika Vznik funkcie: 30.06.2009
   23.07.2009Zrušeny spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.06.2008
   19.06.2008Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.06.2008
   18.06.2008Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Husík Obrancov mieru 11 Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   Ing. Martin Kolesár Vladimíra Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   26.01.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   25.01.2008Zrušené sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   28.04.2007Nové obchodné meno:
   SALIX ENERGY, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   výsadba sadeníc, čistenie lesa
   orezávanie stromov a drevín - pilčícke práce
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   piliarske práce, približovanie dreva
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otto Husík Obrancov mieru 11 Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   Ing. Martin Kolesár Vladimíra Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.04.2007
   27.04.2007Zrušené obchodné meno:
   TRAIN MEDIA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.03.2001
   15.06.2006Nové obchodné meno:
   TRAIN MEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   14.06.2006Zrušené obchodné meno:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na kopci 38 Bratislava 811 02
   13.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.03.2001
   12.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   05.04.2001Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Pčolinský Šancova 25 Bratislava 831 04
   04.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   29.09.2000Nové obchodné meno:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o.
   28.09.2000Zrušené obchodné meno:
   IMAGE, spol. s r.o.
   11.04.2000Nové sidlo:
   Na kopci 38 Bratislava 811 02
   10.04.2000Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   25.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Roštár J. Kráľa 2591/3 Čadca
   24.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kupka J. Kráľa 2595/21 Čadca 022 01
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava
   29.04.1998Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava 811 08
   28.04.1998Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Martin Gärtner Lužická 3 Bratislava
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava
   13.07.1995Nové obchodné meno:
   IMAGE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná agentúra
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie, masmédií
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenko Štefkovič Poľnohospodárska 34 Bratislava