Vytvořte fakturu

TERMON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TERMON
IČO 31398821
TIN 2020354831
DIČ SK2020354831
Datum vytvoření 10 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMON
Holíčska 23
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 277 037 €
Zisk 1 602 €
Kapitál 197 547 €
Vlastní kapitál 89 336 €
Kontaktní informace
Email termon@nextra.sk
Telefon(y) 0903447514, 0245521347, 0903449074
Mobile(y) 0903447514, 0903449074
Fax(y) 0245521347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,452
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,452
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,452
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 202,102
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 88,619
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 61
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,701
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 204,554
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,938
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,327
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 81,369
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,602
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 113,616
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 89,466
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,210
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,820
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,334
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,102
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,117
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 277,037
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 277,037
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 270,257
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 167,688
C. Služby (účtová skupina 51) 53,628
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 41,153
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 957
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,323
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,508
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,780
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,721
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 30
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 30
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,730
M. Úrokové náklady (562) 3,127
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 603
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,700
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,080
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,478
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015