Vytvořte fakturu

AK Force - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název AK Force
IČO 31398901
Datum vytvoření 11 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AK Force
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 200 €
Zisk 3 535 €
Kapitál 11 792 €
Vlastní kapitál 4 939 €
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,859
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,125
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 274
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 257
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,859
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,474
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 295
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,995
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,535
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,385
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,385
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,285
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,200
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,705
C. Služby (účtová skupina 51) 357
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,341
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,495
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,843
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,495
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,535
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016