Vytvořte fakturu

G4S Security Systems - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název G4S Security Systems
IČO 31398979
TIN 2020347560
DIČ SK2020347560
Datum vytvoření 20 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G4S Security Systems
Višňová 16
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 286 200 €
Zisk 1 921 €
Kapitál 3 025 169 €
Vlastní kapitál -11 027 248 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259425111
Fax(y) 0254777481
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,941,233
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,941,196
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,714,823
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,714,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 43,781
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,324
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,324
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,457
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 182,592
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 182,592
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,941,233
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,670,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,032,149
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,032,149
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,391
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 28,215
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,215
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,394,155
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,410,560
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,804,715
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,921
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 270,712
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,218
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,123
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,441
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,682
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 49
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 976
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 241,494
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 241,494
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 286,205
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 286,200
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 273,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,443
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 274,609
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 798
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -89,432
D. Služby (účtová skupina 51) 95,864
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,846
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 626
4. Sociální náklady (527, 528) 20
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,309
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,920
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -1,920
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,157
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,757
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,161
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 881
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 881
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -876
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,881
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,921
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016