Vytvořte fakturu

MOSCH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název MOSCH
IČO 31398987
TIN 2020347527
DIČ SK2020347527
Datum vytvoření 12 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSCH
Karloveská 33
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 000 €
Zisk 11 819 €
Kapitál 55 779 €
Vlastní kapitál 48 602 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948130247, +421948283406
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 271,587
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 209,976
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 209,976
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 205,720
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,940
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 316
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,611
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,481
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 502
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 502
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,979
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,130
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,072
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,058
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,587
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,508
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 99,386
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 99,386
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,819
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153,079
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153,074
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 74
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,000
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,747
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,424
D. Služby (účtová skupina 51) 13,009
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,864
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,864
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,295
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,253
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,567
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,209
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,390
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,390
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,819
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016