Vytvořte fakturu

BRILAND - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRILAND
IČO 31398995
TIN 2020338100
DIČ SK2020338100
Datum vytvoření 13 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRILAND
Beniakova 30
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 307 120 €
Zisk 1 673 €
Kapitál 74 272 €
Vlastní kapitál 23 313 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911445615, +421948424564, +421911489556, +421903449177, +421948061647
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 58,109
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 58,109
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 58,109
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,989
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,812
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,380
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,449
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 118,098
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,986
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,010
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,673
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,112
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 91,966
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,791
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 135
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 826
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,214
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 307,120
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,069
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 303,884
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 167
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 303,412
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 149,089
C. Služby (účtová skupina 51) 138,086
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,959
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,520
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,156
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -1,190
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,792
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,708
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,778
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,075
M. Úrokové náklady (562) 461
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 608
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,075
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,633
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,673
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31398995 TIN: 2020338100 DIČ: SK2020338100
 • Sídlo: BRILAND, Beniakova 30, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Vrabko Pribišova 21 Bratislava 841 05 19.01.2010
  Martin Henc Beniakova 30 Bratislava 841 05 29.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Vrabko 3 319 € (50%) Pribišova 21 Bratislava 841 05
  Martin Henc 3 319 € (50%) Beniakova 30 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.03.2015Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   04.01.2013Nové sidlo:
   Beniakova 30 Bratislava 841 05
   03.01.2013Zrušené sidlo:
   Zátišie 10 Bratislava 831 03
   19.01.2010Nové sidlo:
   Zátišie 10 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Martin Vrabko Pribišova 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Vrabko Pribišova 21 Bratislava 841 05
   18.01.2010Zrušené sidlo:
   Pri Bielom kríži 34 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Martin Henc Beniakova 30 Bratislava 841 05
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Henc Beniakova 30 Bratislava 841 05
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   02.09.1997Nové sidlo:
   Pri Bielom kríži 34 Bratislava 831 02
   01.09.1997Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   29.04.1996Noví spoločníci:
   Martin Henc Beniakova 30 Bratislava 841 05
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Henc Beniakova 30 Bratislava 841 05
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   28.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hencová Beniakova 30 Bratislava 841 05
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   13.07.1995Nové obchodné meno:
   BRILAND, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy, propagácie a fotografických prác
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a softwarových prác
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Andrea Hencová Beniakova 30 Bratislava 841 05
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Vrabko Ambroseho 6 Bratislava 851 02