Vytvořte fakturu

TENEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TENEX
IČO 31399011
TIN 2020347505
DIČ SK2020347505
Datum vytvoření 24 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TENEX
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 502 593 €
Zisk 82 338 €
Kapitál 769 596 €
Vlastní kapitál 13 590 €
Kontaktní informace
Email funface@funface.sk
webové stránky http://www.FunFace.sk
Telefon(y) +421264287034, +421264287258, +421252636435, +421264287275
Mobile(y) +421905770805
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 544,592
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,051
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,051
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,051
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 517,422
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 491,737
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 460,108
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 460,108
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,588
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,041
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,685
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 186
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,499
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,119
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,119
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 544,592
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,929
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,288
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,288
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,338
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,663
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,817
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,817
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 443,297
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 435,750
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 435,750
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,669
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,167
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,511
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,200
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,549
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,549
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,502,600
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,502,593
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,471,112
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,015
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,466
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,396,364
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,216,668
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,740
D. Služby (účtová skupina 51) 38,202
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 80,463
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 58,262
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,314
4. Sociální náklady (527, 528) 1,887
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 523
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,970
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,970
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,798
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106,229
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,517
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 577
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 559
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -570
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 105,659
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,321
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,321
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,338
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399011 TIN: 2020347505 DIČ: SK2020347505
 • Sídlo: TENEX, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04 12.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Karol Malý 6 639 € (100%) Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   09.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   06.12.2005Noví spoločníci:
   Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   05.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   04.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj zvukových záznamov a nakladanie a výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora a ostatných nositeľov práv k dielu v rozsahu voľnej živnosti
   09.06.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   factoring a forfaiting
   marketing a prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   leasing spojený s financovaním
   reklamná činnosť
   15.08.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   14.08.2001Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Techtrade Handelsgesellschaft m.b.H. Kreuzfeld 13 Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Techtrade Handelsgesellschaft m.b.H. Kreuzfeld 13 Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Technopol Handelsgesellschaft, GmbH, Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   29.02.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.1995Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi-dovoz a sprostredkovanie využitia ostatných druhov odpadov ako druhotnej suroviny
   24.07.1995Nové obchodné meno:
   TENEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Technopol Handelsgesellschaft, GmbH, Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05