Vytvořte fakturu

ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY
IČO 31399037
TIN 2020330609
DIČ SK2020330609
Datum vytvoření 24 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY
Polianky 18
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 157 066 €
Zisk -154 264 €
Kontaktní informace
Email ers@ers.sk
Telefon(y) 0269307001, 0269307009
Fax(y) 0269307009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 355,185
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 160,282
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,272
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,272
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 52,554
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,554
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 101,456
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,456
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 193,481
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 56,209
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56,104
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,635
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,622
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,622
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,637
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,042
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,595
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,422
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,262
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 355,185
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,073
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,431
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,431
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,880
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 136,954
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -143,834
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154,264
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,212
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,698
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,023
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,675
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 12,260
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 12,260
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 443,618
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 174,021
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,021
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 257,423
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,041
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,548
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,585
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,636
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 28,046
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 28,046
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 142,945
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 157,066
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 94,731
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,214
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,121
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,354
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 97
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,248
D. Služby (účtová skupina 51) 98,829
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 165,115
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 118,387
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,669
4. Sociální náklady (527, 528) 5,059
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,127
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,403
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,403
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,535
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -165,288
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,771
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,551
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 412
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 412
XII. Kurzové zisky (663) 12,139
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 424
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 419
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,127
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -153,161
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,103
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 90
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,013
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -154,264
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399037 TIN: 2020330609 DIČ: SK2020330609
 • Sídlo: ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY, Polianky 18, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 05 25.11.1998
  Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02 15.02.2005
  Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01 15.02.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Daniel Satko 2 214 € (33.3%) Cabanova 13/G Bratislava 841 02
  Zdenek Vala 2 213 € (33.3%) Koprivnická 13 Bratislava 841 01
  Ján Režnák 2 213 € (33.3%) Hálova 9 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   28.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   08.06.2005Noví spoločníci:
   Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 01
   Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01
   Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02
   Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.02.2005
   Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   07.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   23.04.2004Nové sidlo:
   Polianky 18 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   22.04.2004Zrušené sidlo:
   Staromlynská 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   24.07.1995Nové obchodné meno:
   ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staromlynská 29 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná a technicko-poradenská činnosť v oblasti predmetu činnosti spoločnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   vývoj, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   vývoj, výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   vývoj, výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   vývoj, výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   vývoj, výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   vývoj, výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   automatzované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01