Vytvořte fakturu

FELS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Obchodní název FELS
IČO 31399223
TIN 2020330631
DIČ SK2020330631
Datum vytvoření 12 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FELS
Ľudovíta Fullu 62
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 487 812 €
Zisk 6 819 €
Kapitál 341 366 €
Vlastní kapitál 60 669 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243412862, +421243633943
Fax(y) 0243633942
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,010
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,010
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,010
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 298,403
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 37,504
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 122,074
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,662
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 131,347
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 305,413
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,488
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,774
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,774
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 678
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 53,217
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,819
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 237,925
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,012
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 229,223
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,232
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,147
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,860
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 131,984
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,690
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 487,812
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 470,716
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,096
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 458,182
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,639
C. Služby (účtová skupina 51) 197,191
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 186,254
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,089
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,233
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -44,831
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,607
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,630
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 236,886
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 12
X. Úrokové výnosy (662) 12
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 400
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 399
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -388
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,242
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 22,423
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,819
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015