Vytvořte fakturu

Yotta Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název Yotta Trade
IČO 31399240
TIN 2020927029
DIČ SK2020927029
Datum vytvoření 27 Červenec 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Yotta Trade
Šaštínska 52
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 208 €
Zisk 4 121 €
Kapitál 4 807 €
Vlastní kapitál 4 209 €
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 260,491
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,330
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 32,330
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,130
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,995
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 75,722
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,867
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,855
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 135,382
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 112,175
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,175
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,207
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,891
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,760
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,131
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 260,491
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,489
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 57,791
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,765
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,765
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -66,388
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,688
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -78,076
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,121
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 227,002
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 65,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 65,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,002
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 149,981
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,981
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,809
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,212
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 190,168
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 190,208
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,203
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 139,570
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,395
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,687
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,313
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 141,826
D. Služby (účtová skupina 51) 30,101
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,310
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,310
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,521
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,928
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 255
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 255
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -254
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,267
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,146
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,146
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,121
Date of updating data: 11.10.2016
Files
4255693.tif
Date of updating data: 11.10.2016