Vytvořte fakturu

KUPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KUPEX
IČO 31399347
TIN 2020322161
DIČ SK2020322161
Datum vytvoření 19 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUPEX
Jozefov Dvor 390
91942
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 186 524 €
Zisk 57 072 €
Kapitál 3 622 544 €
Vlastní kapitál 1 305 447 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0335343831, 0335343832, 0335537287, 0335537295, 0335590446, 0335590448, 0335590449, 0800128610
Mobile(y) 0907813097
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,214,750
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,828,311
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,828,311
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 133,262
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,322,903
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 272,864
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 18,259
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,081,023
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,376,729
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 391,088
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,524
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 386,564
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 855,148
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 674,957
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 674,957
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,103
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 150,088
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 130,493
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 569
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 129,924
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,710
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,710
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,214,750
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,362,519
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,179,378
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,707
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,707
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -894,235
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -894,235
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,072
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,670,353
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 54,204
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 19,497
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,320
12. Odložený daňový závazek (481A) 9,387
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,588,707
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106,568
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,568
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,392,983
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,163
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,855
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,845
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,293
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,442
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 181,878
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 156,425
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 25,453
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,470,250
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,186,524
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,650,187
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,820,063
V. Aktivace (účtová skupina 62) 10,645
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 705,629
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,126,459
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,395,807
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 547,988
D. Služby (účtová skupina 51) 2,937,580
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,741,274
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,229,795
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 399,167
4. Sociální náklady (527, 528) 112,312
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28,630
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 270,105
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 270,105
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 18,244
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186,831
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,065
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,599,520
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,694
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 2,686
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,363
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,397
2. Ostatní náklady (562A) 3,397
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,379
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,587
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,669
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,396
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -676
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,557
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399347 TIN: 2020322161 DIČ: SK2020322161
 • Sídlo: KUPEX, Jozefov Dvor 390, 91942, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   23.12.2005Nové sidlo:
   Jozefov Dvor 390 Voderady 919 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Hájniky 24 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Hájniky 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.1995
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.07.1995
   07.07.2003Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti
   nákup a spracovanie jatočnej hydiny
   mäsiarstvo a údenárstvo
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva, destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   nákladná cestná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.07.1995
   06.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   06.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   05.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   30.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   19.07.1995Nové obchodné meno:
   KUPEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava