Vytvořte fakturu

BBIP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Obchodní název BBIP
Stav Zničeno
IČO 31399550
TIN 2020909352
Datum vytvoření 31 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BBIP
Jamnického 4
84105
Bratislava
Financial information
Zisk -2 719 €
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -960
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,319
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,560
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,719
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,239
C. Služby (účtová skupina 51) 2,239
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,239
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,239
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,239
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,719
Date of updating data: 02.12.2016
 • IČO :31399550 TIN: 2020909352
 • Sídlo: BBIP, Jamnického 4, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.11.2016Zrušené obchodné meno:
   BBIP, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jamnického 4 Bratislava 841 05
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   BBIP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným