Vytvořte fakturu

KURHAJEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KURHAJEC
IČO 31399576
TIN 2020306475
DIČ SK2020306475
Datum vytvoření 31 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KURHAJEC
Maróthyho 6
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 102 735 €
Zisk 518 284 €
Kapitál 5 832 182 €
Vlastní kapitál 5 655 163 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903707678
Mobile(y) 0903707678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,348,538
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,791,447
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,491,447
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 61,671
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 303,943
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,208
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 22,815
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,101,810
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,300,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,300,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 557,091
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 59,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 59,026
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,026
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 357,923
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 207,995
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 149,928
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 140,142
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 96,598
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,544
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,348,538
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,873,669
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 464,716
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 464,716
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 45,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 45,278
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 4,238,079
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 4,238,079
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,607,312
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,607,312
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 518,284
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 474,869
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 725,382
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,919
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,919
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 689,140
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,323
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -250,513
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 582,772
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 102,735
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 94,390
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,258
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,105
D. Služby (účtová skupina 51) 14,918
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,342
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,765
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,765
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,477
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,367
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 480,037
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 479,259
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 479,259
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 778
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 778
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,640
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatní náklady (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,638
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 469,397
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 529,874
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,590
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,590
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 518,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399576 TIN: 2020306475 DIČ: SK2020306475
 • Sídlo: KURHAJEC, Maróthyho 6, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko 02.11.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marcela Kurhajec 232 358 € (50%) Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
  Philipp Kurhajec 232 358 € (50%) Viedeň Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.02.2007Nové sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   15.02.2007Zrušené sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Franz Bakošova 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.12.2006
   13.01.2007Nové sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Franz Bakošova 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.12.2006
   12.01.2007Zrušené sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko Vznik funkcie: 02.11.2000
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   20.02.2002Noví spoločníci:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   19.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   10.05.1996Noví spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   09.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
   Philipp Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   KURHAJEC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
   Philipp Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica