Vytvořte fakturu

Vekamaf - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Obchodní název Vekamaf
IČO 31399592
TIN 2020306563
DIČ SK2020306563
Datum vytvoření 31 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vekamaf
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 238 435 €
Zisk 15 286 €
Kapitál 69 386 €
Vlastní kapitál 49 649 €
Kontaktní informace
Email bratislava@vekamaf.com
Telefon(y) 0252932891
Fax(y) 0252932892
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 86,851
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,632
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,584
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,584
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,584
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,048
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 138
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,910
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,219
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 12,037
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,182
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,851
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,894
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,986
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,986
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,957
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,635
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 598
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 12,037
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,326
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,755
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,755
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,749
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,905
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,917
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 996
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 996
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 238,433
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 238,435
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 41,797
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 196,636
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 219,348
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 45,717
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,974
D. Služby (účtová skupina 51) 105,042
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,520
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,885
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,427
4. Sociální náklady (527, 528) 208
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 403
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 692
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,087
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,700
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 77
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 373
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -448
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,639
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,353
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,353
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,286
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016
 • IČO :31399592 TIN: 2020306563 DIČ: SK2020306563
 • Sídlo: Vekamaf, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Vích Lipová 3A/860 Marianka 900 33 31.07.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vekamaf Services B.V. 6 639 € (100%) Rotterdam 3011 TA Holandsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2013Noví spoločníci:
   Vekamaf Services B.V. Blaak 22 Rotterdam 3011 TA Holandsko
   01.08.2010Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   10.02.2000Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru
   prieskum trhu a marketing
   propagačná činnosť
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   Vekamaf spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a inzertná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vích Lipová 3A/860 Marianka 900 33