Vytvořte fakturu

UWS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UWS
IČO 31399606
TIN 2020306552
DIČ SK2020306552
Datum vytvoření 31 Červenec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UWS
Fialkové údolie 32
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 297 €
Zisk 2 163 €
Kapitál 14 872 €
Vlastní kapitál 12 004 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903239887
Mobile(y) 0903239887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,722
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,722
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,082
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,094
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,094
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -12
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,640
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 108
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,532
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,722
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,030
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,529
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,529
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,674
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,674
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,163
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,692
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,341
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,341
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 1,341
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,915
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,215
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -2,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,297
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,825
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 472
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,086
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 23,172
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 191
D. Služby (účtová skupina 51) 723
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,211
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,211
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 89
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,123
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,163
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399606 TIN: 2020306552 DIČ: SK2020306552
 • Sídlo: UWS, Fialkové údolie 32, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04 09.01.1998
  Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01 09.01.1998
  Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44 09.01.1998
  Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03 09.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Kysel 1 660 € (25%) Medveďovej 12 Bratislava 851 04
  Ing. Stanislav Panák 1 660 € (25%) Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
  Ing. František Belvončík 1 660 € (25%) Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
  Ing. Miroslav Pavelka 1 660 € (25%) Furdekova 2 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   08.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Róbert Fabian Bakošova 26 Bratislava 843 03
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   UWS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zabezpečenie školení, kurzov a zácvikov v oblasti výpočtovej techniky
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektrotechniky
   servis a inštalácia výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Róbert Fabian Bakošova 26 Bratislava 843 03
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06