Vytvořte fakturu

ANISA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANISA
IČO 31399681
TIN 2020354798
DIČ SK2020354798
Datum vytvoření 01 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANISA
Šustekova 29-31
85104
Bratislava
Financial information
Zisk -1 183 €
Kapitál 7 919 €
Vlastní kapitál -19 855 €
Kontaktní informace
Email anisa@zoznam.sk
Telefon(y) +421903439130
Mobile(y) +421903439130
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,936
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,744
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,024
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,415
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,415
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 332
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,456
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,179
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 173
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 173
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 547
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 561
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -14
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 192
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 192
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,936
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,038
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 164
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 164
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -26,658
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,658
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,183
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,974
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,080
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,080
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,894
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,186
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,186
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -40
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,206
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,313
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,229
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -80
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -223
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,183
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015