Vytvořte fakturu

ACO Stavebné prvky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Obchodní název ACO Stavebné prvky
IČO 31399746
TIN 2020338232
DIČ SK2020338232
Datum vytvoření 01 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACO Stavebné prvky
Fraňa Kráľa 35
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 221 222 €
Zisk 4 103 €
Kapitál 843 698 €
Vlastní kapitál 2 668 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244453651, 0249102245, 0249224145, 0249102247, 0249102248
Fax(y) 0249102244
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 611,063
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,798
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,798
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,798
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 601,176
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 220
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,645
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,196
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,196
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,196
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 596,768
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 491,982
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,479
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 482,503
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 104,786
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 347
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 347
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,089
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,089
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 611,063
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,771
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 734,684
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -738,655
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -738,655
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,103
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 604,292
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,061
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,061
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 583,645
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 533,817
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 516,165
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,652
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,996
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,932
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,415
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,415
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,171
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,217,686
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,221,222
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,169,084
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,602
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,536
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,205,807
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,551,780
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,356
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,319
D. Služby (účtová skupina 51) 233,650
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 288,866
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 204,742
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 77,214
4. Sociální náklady (527, 528) 6,910
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,088
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,036
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,036
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 58,330
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,382
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,415
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 404,581
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,647
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 927
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 881
2. Ostatní náklady (562A) 46
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 218
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,502
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,639
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,776
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,673
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,673
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,103
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • IČO :31399746 TIN: 2020338232 DIČ: SK2020338232
 • Sídlo: ACO Stavebné prvky, Fraňa Kráľa 35, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lukáš Lička Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika 08.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. 6 639 € (100%) Am Ahlmannkai SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Lička Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   22.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Lukáš Ličko Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   15.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Ličko Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   14.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Novosad M. Curie Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   06.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Novosad M. Curie Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   05.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Novosad Miletičova 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.07.2005
   12.10.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   01.07.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   30.06.2006Zrušené sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   15.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Novosad Miletičova 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.07.2005
   14.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerald Dirnböck Lokalbahnzeile 31 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 11.01.2005
   05.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Gerald Dirnböck Lokalbahnzeile 31 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 11.01.2005
   04.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Villim Za Kaštieľom 1308/2 Smižany 053 11
   19.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Villim Za Kaštieľom 1308/2 Smižany 053 11
   18.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pavlovič Souhrady 6 Brno 625 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Okružná 1304/86 Michalovce 071 01
   14.02.2000Nové sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hartmut Biesel Platanen Ring 16 24119 Kronshagen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Latorická 3 Bratislava
   20.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pavlovič Souhrady 6 Brno 625 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Okružná 1304/86 Michalovce 071 01
   19.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Štefunková Latorická 3 Bratislava
   01.08.1995Nové obchodné meno:
   ACO Stavebné prvky, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Štefunková Latorická 3 Bratislava
   Hartmut Biesel Platanen Ring 16 24119 Kronshagen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Latorická 3 Bratislava