Vytvořte fakturu

METRIS SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název METRIS SLOVAKIA
IČO 31399771
TIN 2020909374
DIČ SK2020909374
Datum vytvoření 01 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METRIS SLOVAKIA
Jána Jonáša 17
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 068 €
Zisk 21 801 €
Kapitál 13 763 €
Vlastní kapitál -40 712 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,330
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,330
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,295
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,295
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,347
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,347
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,688
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,557
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,131
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,330
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,911
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -53,990
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -53,990
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,801
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,241
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,131
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 880
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,151
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,100
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 39,068
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,130
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,937
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,214
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,109
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,258
D. Služby (účtová skupina 51) 8,817
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,854
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,883
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) -1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,761
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015