Vytvořte fakturu

DIC Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIC Bratislava
IČO 31399819
TIN 2020322359
DIČ SK2020322359
Datum vytvoření 02 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIC Bratislava
Koceľova 15
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 126 237 €
Zisk -14 926 €
Kapitál 82 001 €
Vlastní kapitál 19 441 €
Kontaktní informace
Email dic@stonline.sk
webové stránky http://www.dicbratislava.sk
Telefon(y) +421255642474
Fax(y) 0255572991
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,250
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,250
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,250
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,142
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,692
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,450
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,392
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,514
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 677
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11,991
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,926
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,878
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 63,878
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,190
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,618
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,094
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,976
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 126,237
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 126,237
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 139,511
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,340
C. Služby (účtová skupina 51) 39,093
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 96,890
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 892
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 296
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,274
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 84,804
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 692
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 692
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -692
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,966
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,926
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399819 TIN: 2020322359 DIČ: SK2020322359
 • Sídlo: DIC Bratislava, Koceľova 15, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Vachaja Sekule 499 Sekule 908 80 01.05.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Andrej Vachaja 2 257 € (33.3%) Sekule 499 Sekule 908 80
  Ing. Dr. Milan Skýva 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 01
  Ing. Fedor Zverko 2 257 € (33.3%) Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.06.2012Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Vachaja Sekule 499 Sekule 908 80
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Vachaja Sekule 499 Sekule 908 80 Vznik funkcie: 01.05.2012
   21.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Zverko Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   15.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   Ing. Fedor Zverko Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Zverko Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   14.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   DIC Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľova 15 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe v odbore dopravných stavieb
   dopravné plánovanie a urbanizmus
   dopravné inžinierstvo
   konzultačná a koordinačná činnosť v dopravno-inžinierskej oblasti
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   hromadné spracovanie dát
   výkon, spracovanie a analýza dopravných prieskumov a prieskumov verejnej mienky
   sprostredkovanie výkonu služieb v stavebníctve
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v stavebníctve
   nákup a predaj tovarov v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08