Vytvořte fakturu

X-NET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název X-NET
IČO 31399835
TIN 2020347593
DIČ SK2020347593
Datum vytvoření 02 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo X-NET
Tomášikova 64
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 885 806 €
Zisk 57 198 €
Kapitál 627 049 €
Vlastní kapitál 162 457 €
Kontaktní informace
Email xnet@xnet.sk
webové stránky http://www.xnet.sk
Telefon(y) +421232114220
Fax(y) 0232114221, 0249241376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,781,311
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 136,679
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 108,952
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 108,952
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 27,727
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 27,727
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,194,154
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,972
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,972
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 403,750
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 382,582
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 382,582
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,774
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,394
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,783,432
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,423
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,782,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 450,478
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 65,267
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 385,211
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,781,311
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,442
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,858
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,858
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,386
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,386
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 89,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 89,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,198
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,167,541
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,754
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 9,662
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,092
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 54,160
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,900,188
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,858,273
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,858,273
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,371
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,184
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,124
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,236
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,923
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,923
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175,516
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 430,328
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 395,620
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 34,708
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,876,710
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,885,806
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,442,297
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 256
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,434,157
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,096
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,790,346
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,329,808
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 59,533
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 5,598
D. Služby (účtová skupina 51) 1,125,084
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 216,519
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 155,527
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,846
4. Sociální náklady (527, 528) 6,146
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,008
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,956
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,956
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,840
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 95,460
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 356,687
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,309
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 1,264
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 1,264
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,044
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,386
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,444
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,444
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,307
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,635
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,077
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,383
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19,185
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 19,185
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,198
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399835 TIN: 2020347593 DIČ: SK2020347593
 • Sídlo: X-NET, Tomášikova 64, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21 11.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Seman 33 858 € (100%) Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 64 Bratislava 831 04
   20.12.2010Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   16.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Letanovský Sama Chalúpku 955/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.07.2009
   28.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Letanovský Sama Chalúpku 955/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.07.2009
   23.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Piaristická 21A Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.01.1999
   03.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.08.1995
   24.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Piaristická 21A Trenčín 911 01
   23.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   11.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   10.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 11.01.1999
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 11.01.1999
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.01.1999
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 11.01.1999
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou
   24.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   23.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   14.01.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou
   13.01.1999Zrušené sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Zrušeny spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   28.06.1996Noví spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   X-NET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07