Vytvořte fakturu

FEMAK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FEMAK
IČO 31399894
TIN 2020338221
DIČ SK2020338221
Datum vytvoření 02 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEMAK
SNP 350/95
90091
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 700 €
Zisk -11 799 €
Kapitál 2 055 748 €
Vlastní kapitál -33 242 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,095,061
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 503,704
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 503,704
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,128
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,835
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 488,741
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,591,357
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 342,244
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 88,952
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 253,292
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,203,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,203,395
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,203,395
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 197
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,521
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 44,841
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 680
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,095,061
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,042
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -40,546
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -40,546
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,799
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,140,103
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 277
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,089,826
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,482
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,482
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,756
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 275
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 432
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,050,881
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,700
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,700
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,304
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,230
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,574
D. Služby (účtová skupina 51) 740
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,176
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 858
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 858
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,604
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,844
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 196
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatní náklady (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 194
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,799
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,799
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399894 TIN: 2020338221 DIČ: SK2020338221
 • Sídlo: FEMAK, SNP 350/95, 90091, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach 15.02.1999
  Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach 15.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Sergej Strachov 3 320 € (50%) SNP 350/95 Limbach
  Tamara Strachová 3 320 € (50%) SNP 350/95 Limbach
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.04.2001Noví spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   26.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Gavrilovič Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Semenovna Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   05.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Sergej Gavrilovič Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Semenovna Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   04.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   21.05.1997Nové sidlo:
   SNP 350/95 Limbach 900 91
   20.05.1997Zrušené sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   14.04.1997Nové sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   13.04.1997Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Svobodová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   FEMAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Svobodová Gercenova 13 Bratislava 851 01