Vytvořte fakturu

BAJAMARKET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAJAMARKET
IČO 31399983
TIN 2020330664
DIČ SK2020330664
Datum vytvoření 03 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAJAMARKET
Vlčie Hrdlo 0
84212
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 020 060 €
Zisk 9 342 €
Kapitál 295 927 €
Vlastní kapitál 51 409 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245246105, 0245640546, 0245640547, 0245640548, 0905265346
Mobile(y) 0905852802, 0905858867
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 219,191
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 100,122
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 100,122
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,930
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,192
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,069
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47,630
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,630
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 69,327
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 69,285
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,285
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,112
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 925
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,187
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 219,191
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,750
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 44,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,511
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -407
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,342
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,441
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,534
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,534
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 150,827
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,666
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,666
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,033
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,030
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,098
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,080
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,080
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,020,060
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,020,060
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,020,058
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,001,735
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 829,589
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,280
D. Služby (účtová skupina 51) 78,480
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,585
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,611
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,706
4. Sociální náklady (527, 528) 268
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 994
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,159
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,159
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,648
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,325
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,709
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,957
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,957
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,957
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,368
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,026
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,026
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31399983 TIN: 2020330664 DIČ: SK2020330664
 • Sídlo: BAJAMARKET, Vlčie Hrdlo 0, 84212, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01 30.06.1997
  Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava 30.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vojtech Bajkay 3 320 € (50%) Fedinova 3 Bratislava 851 01
  Ing. Viera Bajkayová 3 320 € (50%) Fedinova 3 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   18.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   30.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   29.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   BAJAMARKET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 0 Bratislava 842 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02