Vytvořte fakturu

AUDITAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUDITAX
IČO 31400132
TIN 2020886142
DIČ SK2020886142
Datum vytvoření 03 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDITAX
Cukrová 14
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 174 €
Zisk -54 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252932316
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,208
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,739
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,909
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,273
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,273
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,636
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 830
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 100
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 730
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,469
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,469
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,208
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,342
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 57
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 57
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,866
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,866
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 312
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,225
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,045
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,174
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 95
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,950
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 129
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,247
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 94
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,983
D. Služby (účtová skupina 51) 6,871
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,275
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,927
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,097
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 68
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,860
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,914
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,914
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400132 TIN: 2020886142 DIČ: SK2020886142
 • Sídlo: AUDITAX, Cukrová 14, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08 03.08.1995
  Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08 03.08.1995
  JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03 03.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Anna Valentová 2 224 € (33.3%) Francisciho 1 Bratislava 811 08
  Ing. Kamila Lukačovičová 2 224 € (33.3%) Palkovičova 15 Bratislava 821 08
  JUDr. Marta Dobranská 2 224 € (33.3%) Budyšínska 12 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.01.2010Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   12.01.2010Zrušené sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   17.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 03.08.1995
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 03.08.1995
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.08.1995
   16.06.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   14.12.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   AUDITAX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa zák. 73/1992 Zb.
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti riadenia, financovania, účtovníctva a daní
   Noví spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava