Vytvořte fakturu

F1 Technologies - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F1 Technologies
IČO 31400205
TIN 2020927150
Datum vytvoření 07 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F1 Technologies
Wolkrova 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 550 €
Zisk 7 455 €
Kapitál 2 646 €
Vlastní kapitál -14 600 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,782
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,675
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,782
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,146
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,905
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,455
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,928
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,928
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 71
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 640
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,550
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 750
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,800
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,414
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 502
C. Služby (účtová skupina 51) 713
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,136
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -465
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 196
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 196
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -196
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,940
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 485
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,455
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4209185.tif
Date of updating data: 25.06.2015