Vytvořte fakturu

REO AMOS SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REO AMOS SLOVAKIA
IČO 31400221
TIN 2020354875
DIČ SK2020354875
Datum vytvoření 03 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REO AMOS SLOVAKIA
Rybničná 38S/10595
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 953 172 €
Zisk 89 865 €
Kapitál 1 254 762 €
Vlastní kapitál 111 978 €
Kontaktní informace
Email info@reoamos.sk
webové stránky http://www.reoamos.sk
Telefon(y) 0244257105, 0249224432, 0903720383, 0249105081
Mobile(y) +421903720382, +421911720381
Fax(y) 0249105088
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,357,100
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 835,131
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 835,131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 156,201
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 661,596
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,334
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 521,076
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 86,841
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 358
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 86,483
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 234,797
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 234,650
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 234,650
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 199,438
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,770
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 193,668
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 893
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 893
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,357,100
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,843
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 104,343
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 104,343
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,865
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,155,257
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 362
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 362
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,151,845
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 320,590
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,590
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 769,374
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,974
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,024
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,491
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,392
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,050
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 953,181
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 953,172
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 922,399
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,637
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,567
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 421
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,148
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 795,074
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 565,809
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,014
D. Služby (účtová skupina 51) 70,600
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 77,374
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,914
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,680
4. Sociální náklady (527, 528) 1,780
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,434
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,844
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,844
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 211
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,788
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 158,098
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,180
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41,536
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 41,088
2. Ostatní náklady (562A) 41,088
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 445
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,527
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 116,571
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,706
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,706
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,865
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400221 TIN: 2020354875 DIČ: SK2020354875
 • Sídlo: REO AMOS SLOVAKIA, Rybničná 38S/10595, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika 28.04.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Bouček 6 639 € (100%) Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2010Nové sidlo:
   Rybničná 38S/10595 Bratislava 831 07
   25.01.2010Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   11.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
   10.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K Oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   19.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   18.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota 747 66 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   02.06.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   usporadúvanie školení a kurzov
   usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   14.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota 747 66 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   13.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Okružná 14 Veľký Krtíš
   12.11.2001Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Poradenstvo /okrem účtovného, organizačného a ekonomického/ a konzultácie v oblasti chémie
   Sprostredkovanie prác a služieb
   Technická a inžinierska činnosť
   Výroba a montáž prístrojov a mechanických pohonov
   Výroba a kompletizácia ekologických sorpčných textilných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Okružná 14 Veľký Krtíš
   11.11.2001Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti chémie
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a montáž prístrojov s mechanickým pohonom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Sofijská 10 Košice
   30.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K Oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč 25 Holasovice Česká republika
   24.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč 25 Holasovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Sofijská 10 Košice
   23.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Kocianová Stavbárska 2 Bratislava
   20.11.1997Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   Noví spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Kocianová Stavbárska 2 Bratislava
   19.11.1997Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 1 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 1 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti chémie
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a montáž prístrojov s mechanickým pohonom
   Noví spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava