Vytvořte fakturu

ROSO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROSO
IČO 31400230
TIN 2020338188
DIČ SK2020338188
Datum vytvoření 04 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROSO
Rozvodná 3
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 269 620 €
Zisk 5 785 €
Kapitál 15 882 €
Vlastní kapitál -23 394 €
Kontaktní informace
Email rososro@orangemail.sk
Telefon(y) 0244455506, 0918685267
Mobile(y) 0905610307, 0918685267
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,607
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,426
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,800
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,607
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,608
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -30,032
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,785
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 70,215
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 129
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68,216
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,766
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 856
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,762
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,832
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,870
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 269,620
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 239,709
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,058
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,853
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 260,221
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,654
C. Služby (účtová skupina 51) 191,614
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,695
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 219
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -1,567
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 606
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,399
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,559
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,654
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 938
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,716
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,654
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,745
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,785
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400230 TIN: 2020338188 DIČ: SK2020338188
 • Sídlo: ROSO, Rozvodná 3, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01 04.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Miklovič 6 639 € (100%) Rozvodná 3 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.08.1995
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   31.01.2000Nové sidlo:
   Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   30.01.2000Zrušené sidlo:
   Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   14.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   15.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   14.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   04.08.1995Nové obchodné meno:
   ROSO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   poradenstvo v odbore stavebníctva
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej stavebnej mechanizácie
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06