Vytvořte fakturu

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Obchodní název DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA
IČO 31400264
TIN 2020338243
DIČ SK2020338243
Datum vytvoření 04 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA
Galvaniho ul. 15/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 406 684 €
Zisk 211 709 €
Kapitál 1 753 051 €
Vlastní kapitál 598 957 €
Kontaktní informace
Email office@daikin.sk
Telefon(y) 0556362628, 0257103211
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,718,889
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,231
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,231
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,231
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,709,326
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 531
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 424
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 107
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 53,347
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,060
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 51,287
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,651,950
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,226,195
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,226,195
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 425,498
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 257
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,498
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,498
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,332
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,718,889
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,012,425
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,892
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,892
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,589
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,589
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 772,235
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 772,235
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 211,709
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,706,464
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,343
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,343
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 8,742
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 8,742
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,434,295
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,104,216
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,104,216
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,106
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 327,973
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 258,063
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,328
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 215,735
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,400,483
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,406,684
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,389,461
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,022
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,201
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,078,957
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,758,167
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,509
D. Služby (účtová skupina 51) 611,558
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 638,492
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 476,607
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 155,341
4. Sociální náklady (527, 528) 6,544
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,234
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,488
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,488
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,769
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,740
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 327,727
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 979,249
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,416
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 363
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 363
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 35,947
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 291,326
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 79,617
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 114,481
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -34,864
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 211,709
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016
 • IČO :31400264 TIN: 2020338243 DIČ: SK2020338243
 • Sídlo: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, Galvaniho ul. 15/C, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Carl Lievens Korte Keer 10 Oedelem B-8730 Belgické kráľovstvo 13.09.2004
  Ing. Vladimír Orovnický 418/2 Hronský Beňadik 966 53 01.10.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH 25 892 € (100%) Brunn am Gebirge 2345 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2008Nové sidlo:
   Galvaniho ul. 15/C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Carl Lievens Korte Keer 10 Oedelem B-8730 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 13.09.2004
   Ing. Vladimír Orovnický 418/2 Hronský Beňadik 966 53 Vznik funkcie: 01.10.2008
   16.10.2007Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   27.07.2000Nové obchodné meno:
   DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH Europaring F12/402, Campus 21 Brunn am Gebirge 2345 Rakúska republika
   04.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technické poradenstvo pre domáce a zahraničné subjekty
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ