Vytvořte fakturu

Consulting & Solutions - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Consulting & Solutions
IČO 31400272
TIN 2020330675
DIČ SK2020330675
Datum vytvoření 04 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Consulting & Solutions
Studenohorská 36
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 280 €
Zisk 13 988 €
Kapitál 18 251 €
Vlastní kapitál 16 308 €
Kontaktní informace
Email mail@cons.sk
Telefon(y) 0264780470, 0235448700, 0908765556
Mobile(y) 0908765556
Fax(y) 0264780698
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,815
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,538
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,598
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,909
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,909
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,351
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,338
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,940
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 864
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 277
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,815
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,425
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,134
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,809
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -675
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,988
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,390
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 444
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 444
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,777
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,818
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,818
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,959
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 169
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 169
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,280
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,280
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,019
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,779
D. Služby (účtová skupina 51) 8,004
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,910
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,015
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 844
4. Sociální náklady (527, 528) 51
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 225
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,261
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,497
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 142
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -142
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,131
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,131
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,988
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400272 TIN: 2020330675 DIČ: SK2020330675
 • Sídlo: Consulting & Solutions, Studenohorská 36, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Bederka Studenohorská 36 Bratislava 841 03 13.10.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Andrej Bederka 6 639 € (100%) Studenohorská 36 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.07.2014Nové predmety činnosti:
   kancelárske a sekretárske služby
   vedenie účtovnej a mzdovej agendy
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Bederka Studenohorská 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.10.2000
   04.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   13.10.2000Nové obchodné meno:
   Consulting & Solutions, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studenohorská 36 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   technicko - organizačné zabezpečenie seminárov a školení
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Bederka Studenohorská 36 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   12.10.2000Zrušené obchodné meno:
   TRA-DE-TECH s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dudvážska 21 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti investícií
   organizovanie podujatí s cieľom sprostredkovania investícií a financií
   realitná činnosť
   vývoj technológií, patentov, know-how a predmetov duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   uschovávanie, zhromažďovanie a obchodovanie s technológiami, patentami, know-how a predmetmi duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   04.08.1995Nové obchodné meno:
   TRA-DE-TECH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 21 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti investícií
   organizovanie podujatí s cieľom sprostredkovania investícií a financií
   realitná činnosť
   vývoj technológií, patentov, know-how a predmetov duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   uschovávanie, zhromažďovanie a obchodovanie s technológiami, patentami, know-how a predmetmi duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   Noví spoločníci:
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava