Vytvořte fakturu

RACIO, Export-Import-Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název RACIO, Export-Import-Consulting
IČO 31400345
TIN 2020821880
DIČ SK2020821880
Datum vytvoření 07 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RACIO, Export-Import-Consulting
Krajinská 1
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 611 645 €
Zisk 348 417 €
Kapitál 6 464 157 €
Vlastní kapitál 2 619 972 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255575255, +421255562673, +421255560127
Fax(y) 0255575255
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,196,885
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 90,461
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 77,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,530
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,066
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,865
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,865
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,072,429
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,219,691
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,219,691
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,811
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,811
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,769,014
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,743,912
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,912
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,958
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,144
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,913
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,283
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,630
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,995
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,536
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 24,459
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,196,885
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,022,298
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,470,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,820,000
2. Změna základního kapitálu +/- 419 650,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 266
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,570
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,570
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -232,744
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -232,744
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 422,789
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 422,789
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 348,417
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,174,587
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 99,348
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 95,544
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,804
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,939,511
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,583,793
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,791
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,566,002
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,604
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,024
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,327
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 157,186
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135,577
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,406
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,406
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,322
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,611,645
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,087,165
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 396,975
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,688
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,817
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,185,246
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,967,238
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 63,290
D. Služby (účtová skupina 51) 1,007,158
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 111,751
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,772
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,463
4. Sociální náklady (527, 528) 5,516
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,276
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,916
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,916
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,617
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 426,399
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 446,454
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 186,562
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 186,560
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165,049
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,736
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,954
2. Ostatní náklady (562A) 4,782
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 136,782
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19,531
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 21,513
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 447,912
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 99,495
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 105,443
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,948
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 348,417
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016
 • IČO :31400345 TIN: 2020821880 DIČ: SK2020821880
 • Sídlo: RACIO, Export-Import-Consulting, Krajinská 1, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28 07.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  International Import Export Limited 5 133 437 € (97.4%) Hong Kong Čínska ľudová republika
  Ing, Zuzana Trnavská 136 563 € (2.6%) Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2016Noví spoločníci:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 07.08.1995
   09.07.2011Noví spoločníci:
   International Import Export Limited 3/F Jonsim Place, Queen´s Road East, Wanchai 228 Hong Kong Čínska ľudová republika
   28.05.2009Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   05.05.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.1995Nové obchodné meno:
   RACIO, Export-Import-Consulting, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklama a propagácia