Vytvořte fakturu

SK Cloud - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Obchodní název SK Cloud
Stav Zničeno
IČO 31400353
TIN 2020322326
DIČ SK2020322326
Datum vytvoření 08 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK Cloud
Hraničná 12
82007
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 026 965 €
Zisk 16 057 €
Kapitál 68 469 €
Vlastní kapitál -9 037 €
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,459,277
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 104,981
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 63,140
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 63,140
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,841
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,841
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,353,366
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 140,212
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 140,212
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 484,110
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 484,110
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,602,060
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,594,058
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,594,058
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,002
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 126,984
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88,838
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 930
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 930
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,459,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,253
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 793
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 793
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,237
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,237
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,057
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,442,024
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,613
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 17,168
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 17,168
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 167
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 13,278
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,411,411
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,710,345
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,710,345
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,545
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,544
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,187
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 656,790
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,026,966
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,026,965
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 98,561
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,927,842
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 562
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,004,404
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 121,010
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,463
D. Služby (účtová skupina 51) 3,838,136
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,956
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,349
4. Sociální náklady (527, 528) 57
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 250
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,792
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,792
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,561
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,794
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,423
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 831
2. Ostatní náklady (562A) 831
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 592
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,423
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,138
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,081
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,081
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,057
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016
 • IČO :31400353 TIN: 2020322326 DIČ: SK2020322326
 • Sídlo: SK Cloud, Hraničná 12, 82007, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Srpen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.11.2016Zrušené obchodné meno:
   SK Cloud s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 820 07
   19.06.2014Nové obchodné meno:
   SK Cloud s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 820 07
   08.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným