Vytvořte fakturu

NONA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NONA
IČO 31400400
TIN 2020306706
DIČ SK2020306706
Datum vytvoření 09 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NONA
Obchodná 9
81499
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 200 €
Zisk -7 181 €
Kapitál 74 658 €
Vlastní kapitál 68 894 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,385
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,203
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,093
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,385
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,712
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 110,536
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,220
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -56,141
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,181
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,673
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 240
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,433
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 385
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,195
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,853
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,256
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,463
C. Služby (účtová skupina 51) 2,866
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 428
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 265
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,234
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,056
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,129
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 53
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 53
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 218
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 218
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -165
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,221
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,181
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015