Vytvořte fakturu

TRIANGLE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIANGLE
IČO 31400485
TIN 2020354897
DIČ SK2020354897
Datum vytvoření 11 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIANGLE
Ľubovnianska 16
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 77 039 €
Zisk 7 571 €
Kapitál 33 198 €
Vlastní kapitál 26 311 €
Kontaktní informace
Email trianglesro@gmail.com
Telefon(y) 0905503953
Mobile(y) 0905407433, 0905503953
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,919
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,919
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,919
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,770
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,650
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,704
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,606
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 50,689
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,170
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 680
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,948
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,571
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,519
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 137
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,382
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,372
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,892
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,118
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 77,039
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 77,039
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 66,861
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,762
C. Služby (účtová skupina 51) 6,286
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 41,571
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 445
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,178
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,991
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 394
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 394
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -394
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,784
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,213
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,571
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400485 TIN: 2020354897 DIČ: SK2020354897
 • Sídlo: TRIANGLE, Ľubovnianska 16, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07 16.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Mráz 2 324 € (33.3%) Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
  Peter Šemrinec 2 324 € (33.3%) Bratislava 841 05
  Dionýz Mészáros 2 324 € (33.3%) 440 Vrakúň 930 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   16.01.1998Noví spoločníci:
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   15.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Fedíková Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   11.08.1995Nové obchodné meno:
   TRIANGLE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Tatiana Fedíková Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07