Vytvořte fakturu

DLX družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DLX družstvo
IČO 31400761
TIN 2020306783
DIČ SK2020306783
Datum vytvoření 15 Srpen 1995
Company category Družstvo
Sídlo DLX družstvo
Chorvátska 6
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 556 773 €
Zisk 19 228 €
Kapitál 1 090 161 €
Vlastní kapitál 67 785 €
Kontaktní informace
Email dlx@dlx.sk
Telefon(y) 0253419147, 0253419146, 0253419400
Fax(y) 0253419146, 0253419147, 0253419400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,039,516
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 631,380
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 631,380
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,505
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 445,112
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,763
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 406,456
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 179,721
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 146
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 179,575
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 88
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 88
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 129,312
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 124,886
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,886
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,426
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 97,335
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 97,298
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,680
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 733
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 947
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,039,516
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,013
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,253
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,253
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 930
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 930
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -5,266
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -5,266
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 68,868
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,868
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,228
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 952,503
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 43
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 43
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 471,980
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 350,492
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 318,017
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 318,017
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 268
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 186
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,239
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,782
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 119,988
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,556,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,556,773
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,531,298
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,387
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,491,642
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,170,554
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,225
D. Služby (účtová skupina 51) 219,286
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,272
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,379
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,893
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,852
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,162
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,162
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,291
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,131
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,620
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,862
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 35,467
2. Ostatní náklady (562A) 35,467
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 90
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,305
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,862
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,269
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,041
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,041
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400761 TIN: 2020306783 DIČ: SK2020306783
 • Sídlo: DLX družstvo, Chorvátska 6, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Ťarcha predseda Chorvátska 6 Bratislava 23.02.2001
  Daniel Hudec podpredseda Trnavská 19 Bratislava 23.02.2001
  Vladimír Machalík podpredseda Blagoevova 20 Bratislava 851 04 05.02.2002
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Machalík - podpredseda družstva Blagoevova 20 Bratislava 851 04
   23.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Daniel Hudec - podpredseda družstva Trnavská 19 Bratislava
   22.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Monika Ťarchová - podpredseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   DLX družstvo
   28.05.1997Zrušené obchodné meno:
   "TUZOB družstvo"
   15.08.1995Nové obchodné meno:
   "TUZOB družstvo"
   Nové sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavol Ťarcha - predseda družstva Chorvátska 6 Bratislava
   Monika Ťarchová - podpredseda družstva Chorvátska 6 Bratislava