Vytvořte fakturu

Market-Consult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název Market-Consult
IČO 31400809
TIN 2020306761
DIČ SK2020306761
Datum vytvoření 14 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Market-Consult
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 614 489 €
Zisk -424 083 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254410483
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,490,917
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,059,909
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,059,909
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 305,386
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,754,523
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 431,008
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 296,214
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 227,274
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 68,940
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,888
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 46,438
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,438
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,906
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,091
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 85,815
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,490,917
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,493,237
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,611,864
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,611,864
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,421
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,421
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 290,035
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,080,070
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -790,035
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -424,083
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,936,853
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 173,305
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 88,673
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 84,632
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 89,685
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,526
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,526
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 23,466
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,208
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,485
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,850
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,850
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,671,013
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 60,827
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 60,827
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 612,184
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 614,489
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 612,185
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 54
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 618,184
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 82,903
D. Služby (účtová skupina 51) 239,317
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,945
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 249,474
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 249,474
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,545
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,695
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,965
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,123
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,123
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,123
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 425,630
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 414,940
2. Ostatní náklady (562A) 414,940
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,690
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -417,507
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -421,202
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -424,083
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016