Vytvořte fakturu

ELSA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Obchodní název ELSA SLOVAKIA
IČO 31400841
TIN 2020322535
DIČ SK2020322535
Datum vytvoření 16 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELSA SLOVAKIA
Gercenova 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 142 115 €
Zisk 13 769 €
Kapitál 82 839 €
Vlastní kapitál 19 810 €
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 95,225
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,416
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,416
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,416
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,208
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,403
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,403
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 84,526
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 84,294
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,294
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 178
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 54
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 279
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 97
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 182
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 601
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 601
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 95,225
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,579
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,507
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,507
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,769
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,646
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,646
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,304
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,304
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,250
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,092
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 141,365
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 142,115
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 139,815
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,550
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 124,174
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 121,091
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 576
D. Služby (účtová skupina 51) 1,194
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 584
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 584
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 729
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,941
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,504
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,861
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,092
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,092
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,769
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016