Vytvořte fakturu

F.Quo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.11.2015
Basic information
Obchodní název F.Quo
Stav Zničeno
IČO 31400868
TIN 2020821957
DIČ SK2020821957
Datum vytvoření 18 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.Quo
Mišíkova 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 120 €
Zisk 2 424 €
Date of updating data: 27.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 46,407
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,407
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,782
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 178,259
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 219,566
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -41,232
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -75
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 224,666
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,602
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,665
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,424
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 226,268
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 226,256
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 81,588
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,568
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 143,100
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12
Date of updating data: 27.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 105,120
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,162
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,834
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,124
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 101,173
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Služby (účtová skupina 51) 30,535
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 401
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,204
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,199
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 42,010
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,809
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,947
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,388
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 566
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 566
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -562
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,385
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,424
Date of updating data: 27.11.2015
Date of updating data: 27.11.2015
 • IČO :31400868 TIN: 2020821957 DIČ: SK2020821957
 • Sídlo: F.Quo, Mišíkova 13, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.11.2015Zrušené obchodné meno:
   F.Quo s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mišíkova 13 Bratislava 811 04
   13.05.2006Nové sidlo:
   Mišíkova 13 Bratislava 811 04
   18.08.1995Nové obchodné meno:
   F.Quo s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným