Vytvořte fakturu

Dominant Consult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dominant Consult
IČO 31400892
TIN 2020306739
DIČ SK2020306739
Datum vytvoření 22 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dominant Consult
Tomášikova 50/C
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 333 106 €
Zisk 51 851 €
Kontaktní informace
Email dominant@dominant.sk
Telefon(y) 0326400002, 0326400003, 0249113601, 0249113603, 0249113604
Mobile(y) +421905706163, +421911706163, 0905706163, 0911706163
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 928,599
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 343,570
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 224,413
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 221,013
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,400
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 119,157
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 119,157
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 583,293
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 217,797
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 76,030
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,030
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 140,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,635
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 132
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 318,314
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 318,314
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,182
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,965
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,217
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,736
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,736
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 928,599
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 815,456
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 25,574
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 719,774
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 719,774
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,851
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,177
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 784
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 784
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 105,393
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,663
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,663
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,425
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,684
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,560
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,061
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,966
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 333,106
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 333,106
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 329,527
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,579
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,153
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,208
D. Služby (účtová skupina 51) 117,775
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 117,221
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 83,713
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,372
4. Sociální náklady (527, 528) 4,136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 748
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,154
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,154
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,610
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,437
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,953
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 193,544
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,263
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14,965
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14,965
XII. Kurzové zisky (663) 6
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 4,292
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,011
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 138
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,873
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 16,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,205
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,354
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,354
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400892 TIN: 2020306739 DIČ: SK2020306739
 • Sídlo: Dominant Consult, Tomášikova 50/C, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jana Tomšíková J. Zemana 99 Trenčín 911 01 19.05.1998
  Ing. Vladimír Litvaj Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02 23.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jana Tomšíková 8 298 € (50%) J. Zemana 99 Trenčín 911 01
  Ing. Vladimír Litvaj 8 298 € (50%) Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Litvaj Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.07.1996
   04.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   07.11.2009Nové sidlo:
   Tomášikova 50/C Bratislava III 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   06.11.2009Zrušené sidlo:
   Obchodná 42 Bratislava 811 06
   27.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Tomšíková J. Zemana 99 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 19.05.1998
   26.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   03.07.2001Nové predmety činnosti:
   managering
   propagačná činnosť
   akvizičná činnosť
   factoring a forfaiting /vymáhanie pohľadávok/
   19.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Tomšíková J. Zemana 99 Trenčín 911 01
   Ing. Vladimír Litvaj Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   23.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   22.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   22.08.1995Nové obchodné meno:
   Dominant Consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 42 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   vzdelávacia a rekvalifikačná činnosť v oblasti ekonómie
   marketing
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   leasing strojov, prístrojov, zariadení a nehnuteľností
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom