Vytvořte fakturu

ErasData - Pro - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ErasData - Pro
IČO 31400906
TIN 2020347637
DIČ SK2020347637
Datum vytvoření 14 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ErasData - Pro
Podlesná 608/8
90091
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 746 €
Zisk -152 271 €
Kapitál 509 153 €
Vlastní kapitál 248 782 €
Kontaktní informace
Email info@erasdatapro.sk
Telefon(y) 0259307010, 0259307011
Fax(y) 0259307010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 374,183
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,177
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 209,327
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 114
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 208,147
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,066
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 32,152
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 32,152
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50,161
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 49,944
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,944
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 65,537
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,853
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 63,684
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,006
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,046
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 15,960
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 374,183
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,511
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,773
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,773
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 43,613
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,447
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 166
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 166
2. Ostatní fondy (427, 42X) 166
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 198,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 198,230
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,271
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 277,672
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 925
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 925
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 273,599
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,433
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,433
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,335
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,042
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,010
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,779
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,148
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,746
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,832
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 163,375
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -153,461
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,704
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,305
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,555
D. Služby (účtová skupina 51) 53,084
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 97,558
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 69,327
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,363
4. Sociální náklady (527, 528) 2,868
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,329
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 530
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 530
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -152,958
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -52,198
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 207
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 207
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -196
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -153,154
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -885
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,271
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400906 TIN: 2020347637 DIČ: SK2020347637
 • Sídlo: ErasData - Pro, Podlesná 608/8, 90091, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91 13.06.2008
  RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91 15.05.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Dária Baráthová 3 320 € (49%) Podlesná 608/8 Limbach 900 91
  RNDr. Juraj Baráth 3 453 € (51%) Podlesná 608/8 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.10.2014Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   30.05.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.05.2012
   29.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2008Nové sidlo:
   Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   12.06.2008Zrušené sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   14.06.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   13.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   16.12.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   19.09.1996Noví spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   18.09.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   ErasData - Pro s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát a údajov ekonomického, sociálneho, obchodného a priestorového charakteru
   poskytovanie konzultačnej, poradenskej a lektorskej činnosti v oblasti výpočtovej techniky a prídavných zariadení, programových produktov
   činnosť organizačno-ekonomických poradcov v oblasti sociálno-ekonomických a regionálnych analýz
   obchodná činnosť súvisiaca s kúpou, predajom konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, prídavných zariadení a programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05