Vytvořte fakturu

LABWAY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LABWAY
IČO 31400981
TIN 2020347626
DIČ SK2020347626
Datum vytvoření 21 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LABWAY
Trstínska 13
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 469 €
Zisk 970 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252496609, 0265956785, 0903422302
Mobile(y) +421903422302, 0903422302
Fax(y) 0252496609
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 55,060
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,060
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,790
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,790
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,894
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,894
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,894
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,376
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,564
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,812
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,060
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -458
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 813
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 813
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,880
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,880
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 970
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,518
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 938
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 938
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,580
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 462
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 462
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,921
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 734
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 406
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,958
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 103,471
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,469
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100,198
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,271
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,303
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 75,837
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,713
D. Služby (účtová skupina 51) 6,207
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,362
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,744
4. Sociální náklady (527, 528) 618
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 156
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,712
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,239
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 327
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 912
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,236
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 970
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31400981 TIN: 2020347626 DIČ: SK2020347626
 • Sídlo: LABWAY, Trstínska 13, 84106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Jozef Blecha, CSc. Trstínska 13 Bratislava 841 06 21.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Jozef Blecha, CSc. 6 639 € (100%) Trstínska 13 Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Jana Blechová Trstínska 13 Bratislava 841 06
   10.05.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Trstínska 13 Bratislava 841 06
   Jana Blechová Trstínska 13 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Trstínska 13 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 21.08.1995
   09.05.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 23 Bratislava 831 03
   Jana Blechová Česká 23 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.08.1995
   24.02.2005Nové sidlo:
   Trstínska 13 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekononických a organizačných poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.08.1995
   23.02.2005Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1995
   02.12.2002Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. Česká ul. 23 Bratislava 831 03
   Jana Blechová Česká 23 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1995
   01.12.2002Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   21.08.1995Nové obchodné meno:
   LABWAY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 17 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava
   Jana Blechová H. Meličkovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Jozef Blecha , CSc. H. Meličkovej 17 Bratislava