Vytvořte fakturu

DAFY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAFY
IČO 31401015
TIN 2020330697
DIČ SK2020330697
Datum vytvoření 22 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAFY
Arménska 13
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 800 €
Zisk -25 419 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903446915
Mobile(y) 0903446915
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 70,670
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 35,033
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 35,033
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,033
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,464
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,279
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,200
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,185
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 712
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,473
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,173
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,173
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 70,670
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,849
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 614
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 614
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,232
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -64,915
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,419
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,519
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 236
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 236
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,283
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,608
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,079
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 184
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,315
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 80,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,013
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,808
D. Služby (účtová skupina 51) 960
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,652
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,580
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,020
4. Sociální náklady (527, 528) 52
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,275
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,275
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,940
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,213
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,032
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 248
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -246
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,459
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401015 TIN: 2020330697 DIČ: SK2020330697
 • Sídlo: DAFY, Arménska 13, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02 22.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Henrich Gavač 6 639 € (100%) Meteorová 7 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   31.12.2005Nové sidlo:
   Arménska 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 22.08.1995
   30.12.2005Zrušené sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   21.02.1997Nové sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a nájmu nehnuteľností a bytov
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Ing. Juraj Mizera Nezábudkova 18 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Mierova 38 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   22.08.1995Nové obchodné meno:
   DAFY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierova 38 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Allan Gavač Sibírska 62 Bratislava 831 02
   Henrich Gavač Meteorová 7 Bratislava 821 02
   Vladimír Mizera Včelárska 9 Bratislava 821 05