Vytvořte fakturu

JH INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JH INVEST
IČO 31401058
TIN 2020322568
DIČ SK2020322568
Datum vytvoření 18 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JH INVEST
Prístavná 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 081 €
Zisk 3 562 €
Kapitál 9 851 €
Vlastní kapitál 7 564 €
Kontaktní informace
Email jurki@jurki.sk
Telefon(y) 0258280011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,197
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,694
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,698
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,323
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 39,375
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 996
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,503
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 832
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 832
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 832
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,671
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,671
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,126
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 473
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 473
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 452
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 452
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,562
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,071
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,071
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,081
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,081
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,081
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,264
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 274
D. Služby (účtová skupina 51) 2,281
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 911
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,625
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,625
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,817
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,526
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 250
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -250
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,567
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,005
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,005
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,562
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401058 TIN: 2020322568 DIČ: SK2020322568
 • Sídlo: JH INVEST, Prístavná 2, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 22.06.2004
  Lujza Jurkovičová Liptovská 8 Bratislava 821 09 14.01.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JURKI-HAYTON, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Lujza Jurkovičová Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.01.2011
   27.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová Dopravná 1426/37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.10.2003
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Monika Chorváthová Dopravná 1426/37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.10.2003
   21.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   08.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   10.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   28.09.1998Noví spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   15.04.1998Nové obchodné meno:
   JH INVEST, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JURKI-HAYTON, a.s. IČO: 35 738 162 Domkárska 4 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 07.10.2003
   14.04.1998Zrušené obchodné meno:
   JH INVEST spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   18.08.1995Nové obchodné meno:
   JH INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 2 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo a služby - činnosť ekonomických poradcov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru, služieb a investícií v rozsahu voľnej živnosti
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou úpravy a zneškodňovania odpadov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Bagamery Liptovská 8 Bratislava 821 09
   Ing. Iveta Dobrovodská Palárikova 19 Bratislava 811 09
   Ing. Martin Jurkovič Liptovská 8 Bratislava 821 09
   PhDr. Lujza Jurkovičová Tekovská 17 Bratislava 821 09
   Ing. Peter Tabery Čiernovodská 6 Bratislava 821 07