Vytvořte fakturu

Emiko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Obchodní název Emiko
IČO 31401091
Datum vytvoření 21 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Emiko
Rybárska 37
94901
Nitra
Financial information
Prodej a příjem 5 699 464 €
Zisk 59 558 €
Kontaktní informace
Email info.sk@emco.sk
Telefon(y) +420267182102, +420277004750, 042077004772
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,300,943
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,034,608
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 15,808
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 15,808
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 754,218
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 754,218
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 754,218
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 264,582
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 264,582
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 266,335
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 299
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 266,036
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,300,943
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 459,215
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 321,982
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 321,982
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 32,198
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 32,198
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 45,477
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,477
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,558
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 841,728
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 687,841
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 616,341
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616,341
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,500
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 153,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 132,871
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,016
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,699,464
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,632,170
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 67,294
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,621,512
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,111,402
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,161
D. Služby (účtová skupina 51) 1,443,920
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,029
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,952
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 138,981
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 660
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 660
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -641
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,311
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,753
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,184
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,431
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,558
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016
 • IČO :31401091
 • Sídlo: Emiko, Rybárska 37, 94901, Nitra
 • Datum vytvoření: 21 Srpen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2000Nové sidlo:
   Rybárska 37 Nitra 949 01
   10.05.2000Nové obchodné meno:
   Emiko s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Soňa Kiková Na ihrisko 15 Lužianky 951 41
   Ing. Zdeněk Jahoda Hasova 3093/1 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Kiková Na ihrisko 15 Lužianky 951 41
   21.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ