Vytvořte fakturu

TRIO PUBLISHING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIO PUBLISHING
IČO 31401392
TIN 2020330719
DIČ SK2020330719
Datum vytvoření 28 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIO PUBLISHING
Trajánova 3A
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 102 438 €
Zisk -23 387 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908756855
Mobile(y) 0908756855, 0917964401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 131,457
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,542
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 104,394
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
3. Výrobky (123) - /194/ 103,817
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 565
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,966
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,270
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,109
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,379
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 696
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,182
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,915
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,457
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,524
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,560
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,560
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,387
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,781
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 525
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 525
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 114,174
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,655
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,649
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 979
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,394
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,497
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,082
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,082
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,200
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 200
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 102,438
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,883
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 65,602
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,247
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,705
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,551
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,997
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,774
D. Služby (účtová skupina 51) 69,023
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,492
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,347
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,397
4. Sociální náklady (527, 528) 748
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 187
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,991
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,991
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 240
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,847
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,113
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,061
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 359
XII. Kurzové zisky (663) -1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 360
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,673
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 553
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 553
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 78
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,042
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,314
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,427
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,387
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401392 TIN: 2020330719 DIČ: SK2020330719
 • Sídlo: TRIO PUBLISHING, Trajánova 3A, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04 28.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Magdaléna Fazekašová 6 639 € (100%) Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2011Nové sidlo:
   Trajánova 3A Bratislava 851 10
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Konventná 3 Bratislava 811 03
   01.10.2005Nové sidlo:
   Konventná 3 Bratislava 811 03
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava 821 06
   15.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   16.02.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   15.02.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   István Bernáth Repkény u. 5 Ěrd Maďarská republika
   28.08.1995Nové obchodné meno:
   TRIO PUBLISHING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Podzáhradná 43 Bratislava
   István Bernáth Repkény u. 5 Ěrd Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Magdaléna Fazekašová Tomášikova 12571/50C Bratislava 831 04