Vytvořte fakturu

SLEXIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLEXIM
IČO 31401406
TIN 2020860391
Datum vytvoření 30 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLEXIM
Kenešov 49
96635
Bratislava
Financial information
Zisk -9 481 €
Kontaktní informace
Email mata.slexim@gmail.com
Telefon(y) 0255423417, 0905861596
Mobile(y) 0905861596
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 283
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 274
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 66
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 208
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -97,063
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,137
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,137
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -94,719
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -94,719
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,481
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,346
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 97,346
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 80
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,312
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 36,143
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 640
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,510
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,551
D. Služby (účtová skupina 51) 1,095
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 103
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,510
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,646
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 491
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 491
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -491
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,001
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,481
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4229234.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31401406 TIN: 2020860391
 • Sídlo: SLEXIM, Kenešov 49, 96635, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Srpen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2000Nové sidlo:
   Kenešov 49 Kremnické Bane 966 35
   Noví spoločníci:
   Katarína Kubánová Kunešov 49 Kremnické Bane 966 35
   Martina Kubánová Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Kubánová Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   30.08.1995Nové obchodné meno:
   SLEXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kubán Kunešov 49 Kremnické Bane 966 35
   Martina Kubánová Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubán Kunešov 49 Kremnické Bane 966 35